འདི་ག་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག སྤྱི་ལོ ༢༠༢༡ ཟླ་བ ༡༡ པའི་ཚེས ༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན། རང་ཅག་རི་བོ་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀྱི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས། ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག ༧ རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དགུང་གྲངས་གྱ་དྲུག་བཞེས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་ཀྱི་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩི་བྱས།