༧ གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགུང་གྲངས ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ།

༧ གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགུང་གྲངས ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ།

འདི་ག་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག སྤྱི་ལོ ༢༠༢༡ ཟླ་བ ༡༡ པའི་ཚེས ༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན། རང་ཅག་རི་བོ་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀྱི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས། ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག ༧...
རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛོམས་དང་གྲོས་བསྡུར་བགྲོ་གླེང་།

རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛོམས་དང་གྲོས་བསྡུར་བགྲོ་གླེང་།

ལོ་རེར་འདི་ག་ས་གནས་སུ་མདོ་སྨད་པ་ཡོངས་གཞི་གཅིག་ཏུ་དགའ་སྐྱིད་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་༸སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བཀའ་བརྒྱུད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གླིང་དགོན་པར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་སྟབས་བསྟུན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས ༡༡...
གསལ་བསྒྲགས།

གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། ། གུས་ཤིང་བཀུར་འོས་པའི་སྦེལ་ལྗམ་གནས་བཞུགས་མདོ་སྨད་མི་མང་གཙོས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་སར། ཞུ་གསོལ། འདི་ག་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་རང་ཅག་རི་བོ་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀྱི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས།...
བོད་དོན་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་པ་གླིང་ཚ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་མ་ཡུམ་ལྡོམ་པོ་སྐྱིད་སྐུ་གྲོངས་བར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

བོད་དོན་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་པ་གླིང་ཚ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་མ་ཡུམ་ལྡོམ་པོ་སྐྱིད་སྐུ་གྲོངས་བར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

སྤྱི་ལོ ༢༠༡༨ ཟླ ༩ ཚེས ༧ ཉིན་བོད་དོན་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་པ་གླིང་ཚ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་མ་ཡུམ་ལྡོམ་པོ་སྐྱིད་སྐུ་གྲོངས་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་བཞིན།...
༧ རྒྱལ་བའི་སྐུའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དགུང་ཀེག་གི་བར་ཆད་བཟློག་སླད་མི་མང་ནས་ཞབས་རིམ་གནད་སྨིན་གསོག་འདོན་བྱས།

༧ རྒྱལ་བའི་སྐུའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དགུང་ཀེག་གི་བར་ཆད་བཟློག་སླད་མི་མང་ནས་ཞབས་རིམ་གནད་སྨིན་གསོག་འདོན་བྱས།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ ༣ ཚེས ༡༨ ཉིན་བཀའ་ལུང་ཕེབས་དོན་བཞིན། ༧ རྒྱལ་བའི་སྐུའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དང་དགུང་ཀེག་གི་བར་ཆད་བཟློག་སླད། མི་མང་ནས་ཞབས་རིམ་གང་མང་གནད་སྨིན་གསོག་འདོན་དགོས་ལུགས་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར།...
སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་རྒྱུན་གྱི་སྒྲིག་གཞི།

སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་རྒྱུན་གྱི་སྒྲིག་གཞི།

༄༅། །སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་རྒྱུན་གྱི་སྒྲིག་གཞི། སྔོན་གླེང་། བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་མདོ་སྨད་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སླེབས་མགོ་ཚུགས་ཤིང་།...