༧ གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགུང་གྲངས ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ།

༧ གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགུང་གྲངས ༨༦ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ།

འདི་ག་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག སྤྱི་ལོ ༢༠༢༡ ཟླ་བ ༡༡ པའི་ཚེས ༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན། རང་ཅག་རི་བོ་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀྱི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས། ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག ༧...