Vacature

Wat is een flexi-job?
Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij een gepensioneerde of een werknemer die minstens 4/5 werkt bij één of meerdere andere werkgevers, aan zeer gunstige voorwaarden kan bijverdienen in de door de wet bepaalde sectoren
Hiertoe moet de werkgever met de toekomstige flexi-jobwerknemer eerst en vooral een raamovereenkomst sluiten waarin de modaliteiten van de tewerkstelling worden opgenomen (loon, functie, regels inzake het oproepen,…).  Op het moment dat de werkgever de werknemer dan effectief aan het werk wenst te zetten, kant hij de werknemer dan oproepen en wordt een (schriftelijke of mondelinge) arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk gesloten.  De werknemer heeft altijd het recht om niet op de oproep in te gaan.
De flexi-jobwerknemers maken dus geen deel uit van het vast personeel van de werkgever, maar worden door hem opgeroepen om bijvoorbeeld te werken op piekdagen of voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk. Het is ook mogelijk om een flexi-jobwerknemer bijvoorbeeld elke zaterdag aan het werk te zetten, indien de werkgever weet dat hij op zaterdag altijd extra personeel kan gebruiken. Maar ook in dit geval mag er met de flexi-jobwerknemer geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur worden gesloten.
Voor de tewerkstelling van een flexi-jobwerknemer geldt, als aan alle voorwaarden is voldaan, een voordelig sociaal en fiscaal stelsel.
Securex Sociaal Secretariaat – Legal 01/01/2018