Van feestorganisatoren naar VZW

Antwerpen – De afgelopen jaren organiseerde feestorganisatoren uit de Dhomay-gemeenschap* op een vrijwillige basis een jaarlijkse bijeenkomst voor een betere interactie tussen al geïntegreerde Dhomaypas en nieuwkomers.

“Met de aankomst van de eerste Tibetanen in de jaren 80 en de toenemende instroom van Tibetanen naar België maakte het oprichten van een vereniging voor het opvolgen van algemeen welzijn, solidariteit, aanhouden van Tibetaanse unieke tradities en culturen noodzakelijk.” verklaart de voorzitter van Regionale Vereniging van Dhomay in België.

Regionale Vereniging van Dhomay in België vzw (RVDB) is opgericht eind 2017 om gezinnen te helpen  bij het overlijden.  RVDBvzw Regelt ook Pooja ( offerdienst) voor de overledenen en hulp aan nabestaanden. “RVDB focust zich ook op de promotie van culturele identiteit o.a cultuur-verbonden liedjes en dans, die niet tegenstrijdig zijn met de cultuurgewoonten van het gastland” verduidelijkt de voorzitter.

 

  •          Dhomay of Amdo is een van de drie provincies van historisch Tibet, ongeveer 2 miljoen mensen leven in Amdo/Dhomay.  De andere twee zijn U-Tsang en Kham. De Tibetaanse inwoners van Amdo worden Amdowa / Dhomaypa genoemd, als een regionaal onderscheid van de Tibetanen van Kham (Khampa) en U-Tsang (Centraal Tibet).