༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ ༢༡༤༥ བོད་ཟླ ༤ བའི་ཚེས་ ༡༩། སྤྱི་ལོ ༢༠༡༨ ཟླ་བ ༦ པའི་ཚེས ༢ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན། ༸ གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགུང་གྲངས༨༣ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་སྦེལ་ལྗམ་མདོ་སྨད་ས་རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕགས་ཐར་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྙིང་དོན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་